kinder- en jeugdpsychiatrie
Facharztpraxis
Kinder- und Jugendpsychiatrie - Psychotherapie - Naturheilkunde
Dr. med. Katrin Edelmann
Contact Routebeschrijving Impressum Deutsch English

Het verloop

Telefonisch contact

U kunt met ons telefonisch of per e-mail contact opnemen, natuurlijk kunt u ook persoonlijk langskomen om een afspraak te maken. We zullen u en uw kind een voorstel voor een eerste afspraak doen, zodat we belangrijke informatie kunnen verzamelen en verdere stappen kunnen plannen.

Het toezenden van een vragenlijst

Kind

Voor de eerste afspraak in onze praktijk zullen we u per post twee vragenlijsten over de actuele problematiek, de ontwikkeling en de anamnese van uw kind toesturen. Daarmee helpt ons sneller en doelgerichter op uw vragen en zorgen in te kunnen gaan, zonder het geduld van uw kind onnodig op de proef te stellen. We kunnen ons dan tijdens het gesprek op verdere vragen concentreren.

Het eerste gesprek

Tijdens deze afspraak zal één van onze specialisten met u en uw zoon of dochter uw zorgen bespreken en zich alvast een beeld van de situatie vormen. Daarbij zullen we uiteraard altijd rekening houden met de gevoelens van uw kind. Wij voeren het gesprek na wens óf gezamenlijk óf apart met het kind en de ouders. Bij deze beslissing spelen de behoeften van uw kind een grote rol. Meestal krijgen zelfs angstige kinderen na korte tijd al vertrouwen en beginnen zich prettig te voelen.

Tijdens dit gesprek verzamelen we alle beschikbare informatie en komen daarbij ook op vorige onderzoeken en diagnoses terug. Als u al over mappen en doorverwijzingen van psychologen, logopedisten, ergotherapeuten e.a. beschikt, neemt u deze dan mee. Denkt u er a.u.b aan het zorgverzekeringpasje mee te nemen. In veel gevallen kunt in Nederland bij uw zorgverzekeraar de kosten declareren. Neemt u hierover a.u.b. contact op met uw zorgverzekeraar.

Bij kinderen onder de 12 jaar voeren we afhankelijk van het vraagstuk ook graag een kort neurologisch onderzoek uit. Dit zal een overzicht van de motoriek, fijnmotoriek, het evenwichtsgevoel en de coördinatie geven. Bij dit onderzoek hoeft het kind zich niet uit te kleden.

Aan het einde van het gesprek zullen we de volgende stappen afwegen en plannen, bijvoorbeeld een psychologische testdiagnostiek. Indien noodzakelijk volgen behandelingsmogelijkheden en volgt verder advies of het voorschrijven van een eventuele logopedische of ergotherapeutische behandeling.

Diagnostische Fase

De diagnostische fase omvat over het algemeen twee of drie afspraken en wordt door een ervaren kinder- en jongerenpsychotherapeut in onze praktijk doorgevoerd. De testdiagnostiek kan een ontwikkelings- en intelligentiediagnostiek, prestatiediagnostiek, of een controle van de auditieve en visuele waarneming omvatten. Daarbij hoort altijd een emotionele diagnostiek en vaak een familiediagnostiek.

Afspraak over de uitslag van de test

Bij jongere kinderen wordt de bespreking van de uitslag van de test na de diagnostiekfase vaak met een van de ouders of met beide ouders zonder de aanwezigheid van het kind doorgevoerd. Bij oudere kinderen of bij jongeren kan dit gesprek naar wens met de ouder(s) of als geheel familiegesprek met de jongeren erbij doorgevoerd worden. Natuurlijk kunnen ook de grootouders, opvoeders of leraren van uw kind aan dit gesprek deelnemen.

Tijdens de bespreking na de testdiagnostiek zullen we u uitvoerig informeren over de mogelijke samenhang van de problematiek van uw kind. Vooral zal dit betrekking hebben op de verschillende oplossingen, bijvoorbeeld wat het aanbod van de behandelingsmogelijkheden betreft. De verschillende vormen van behandelingen kunnen naast individuele therapie, groepstherapie, systematische familietherapie met het betrekken van meerdere of alle familieleden, advies voor ouders of cursussen voor ouders, ook lichaamsgeoriŽnteerde behandelingen, zoals osteopathie, craniosacraal-therapie of kinesiologische behandelingen omvatten.

Soms is er na de doorgevoerde diagnostiek en advies vooralsnog geen behoefte aan verder advies en behandeling. We zouden dan van verdere afspraken afzien. U kunt zich vanzelfsprekend altijd bij ons melden en een nieuwe afspraak maken.

In het kader van het adviesgesprek worden met u - afhankelijk van de indicatie- ondersteunende farmacologische geneesmiddelen volgens de reguliere geneeskunde, maar ook plantaardige en homeopathische geneesmiddelen besproken. Als er na de diagnose en het adviesgesprek geen vervolgafspraken nodig zijn kunt u altijd met ons contact opnemen om een nieuwe afspraak voor een adviesgesprek te maken.

De behandeling

Als u en uw zoon of dochter na de therapie-indicatie van ons behandelingsaanbod gebruik willen maken, dan kunt u een afspraak maken. Wij werken zonder therapiecontract, d.w.z. dat wij geen afspraken over de duur van de therapie maken omdat dit volgens onze ervaring vooral bij kinderen en jongeren niet zinvol is. Kinderen en jongeren reageren vaak sneller positief op de behandeling dan volwassenen. De frequentie en duur van de therapie wordt individueel en afhankelijk van de situatie in overleg met u vastgesteld.

Omdat we in eerste instantie oplossingsgericht werken en ouders of het gezin daarbij betrekken, is het in de regel genoeg als de sessies om de zoveel weken plaatsvinden. Of de behandeling slechts enkele sessies omvat of een periode van een jaar of meer gaat bestrijken, wordt met u samen besproken. U als ouders, bent voor ons de belangrijkste partner bij de behandeling van uw kind. Wij geven u uitgebreid informatie over de verschillende behandelingsmogelijkheden. Uiteindelijk bepaalt u met ons op welke manier uw kind geholpen zal worden.

Behandelingskosten

In Duitsland worden het eerste gesprek met de kinderpsychiater, de diagnosefase, de adviesgesprekken en de psychotherapeutische sessies in het geheel door de wettelijke ziektekostenverzekering gedekt. Daaronder vallen: individuele gesprekstherapie, ouderbegeleiding, gezinstherapie, kinderpsychotherapie, groepstherapie voor uw kinderen en het noodzakelijke medische onderzoek. Er ontstaan in dat geval voor u geen kosten. Wij hebben alleen een keer per kwartaal uw verzekeringspasje nodig om de afspraken te noteren.

Wij bieden in onze praktijk ook holistische behandelingsmethoden aan, zoals osteopathie, craniosacraal-therapie, energetische-therapie kinesiologie en brain-training. Deze behandelingsvormen stellen wij u in rekening, waarbij in de regel niet meer dan vijf tot zeven sessies noodzakelijk zijn en de behandelingskosten daarvoor beperkt blijven.

Wij adviseren u graag over de verschillende therapeutische mogelijkheden en over de combinatie van de psychotherapeutische methoden en de lichaamsgerichte therapie afgesteld op de individuele problematiek van uw kind. Vaak is een combinatie van psychotherapie en lichaamsgerichte therapie de meest succesvolle en werkzame behandeling. 
 
© 2008-2017 Dr. Edelmann - URI: http://www.ganzheitliche-kindertherapie.de/nl/verloop.php

osteopathie - craniosacraal therapie - energetische psychotherapie - kinesiologie
familietherapie - familieopstelling - individuele therapie - groepstherapie - ouderbegeleiding - oudercursussen
intelligentietest - deelprestatieproblemen - motoriek en fijnmotoriek - emotionele diagnostiek - gedrag


Valid XHMTL Valid CSS