kinder- en jeugdpsychiatrie
Facharztpraxis
Kinder- und Jugendpsychiatrie - Psychotherapie - Naturheilkunde
Dr. med. Katrin Edelmann
Contact Routebeschrijving Impressum Deutsch English

Intelligentietest, intelligentiediagnostiek

Een intelligentiediagnostiek kan afhankelijk van de probleemstelling, enkele functies op het gebied van het logische denkvermogen of ook meerdere dimensies van de intellectuele begaafdheid (m.b.t. het prestatieprofiel) toetsen.

Intelligentietest, intelligentiediagnostiek

De daarvoor gebruikte toetsen zijn gestandaardiseerd en voldoen aan alle eisen. Hiermee worden eventuele (wan)prestaties, begaafdheden op school en de individuele sterke en zwakke kanten m.b.t. het algemene geestelijk prestatievermogen van uw kind bepaald. 
Diagnostiek:
Neurol. onderzoek Intelligentietest Deelprestatieonderzoek Emotionele diagnostiek Gedragsbeoordeling
 
© 2008-2018 Dr. Edelmann - URI: http://www.ganzheitliche-kindertherapie.de/nl/intelligentietest.php

osteopathie - craniosacraal therapie - energetische psychotherapie - kinesiologie
familietherapie - familieopstelling - individuele therapie - groepstherapie - ouderbegeleiding - oudercursussen
intelligentietest - deelprestatieproblemen - motoriek en fijnmotoriek - emotionele diagnostiek - gedrag


Valid XHMTL Valid CSS