kinder- en jeugdpsychiatrie
Facharztpraxis
Kinder- und Jugendpsychiatrie - Psychotherapie - Naturheilkunde
Dr. med. Katrin Edelmann
Contact Routebeschrijving Impressum Deutsch English

Deelprestatiestoornissen, deelprestatieproblemen

In het kader van de deelprestatiediagnostiek vindt bij problemen bij de prestaties op school een classificerend prestatieonderzoek plaats op het gebied van lezen, spellen of rekenen (typische prestatieproblemen op school).

prestatieproblemen op school

Het niveau van de prestatie van het lezen wordt aan de hand van het leestempo, het aantal fouten, en het begrijpend lezen gemeten. Bij de analyse van de spellingstoets, die vergeleken wordt met de prestatie van klasgenoten, wordt tevens onderscheid gemaakt tussen fouten in de waarneming en regelfouten. Bij de rekentoets wordt een prestatieprofiel opgesteld, dat afhankelijk is van de boven- of onderbouw en van de specifieke onderdelen van de wiskunde zelf. 
Diagnostiek:
Neurol. onderzoek Intelligentietest Deelprestatieonderzoek Emotionele diagnostiek Gedragsbeoordeling
 
© 2008-2018 Dr. Edelmann - URI: http://www.ganzheitliche-kindertherapie.de/nl/deelprestatieonderzoek.php

osteopathie - craniosacraal therapie - energetische psychotherapie - kinesiologie
familietherapie - familieopstelling - individuele therapie - groepstherapie - ouderbegeleiding - oudercursussen
intelligentietest - deelprestatieproblemen - motoriek en fijnmotoriek - emotionele diagnostiek - gedrag


Valid XHMTL Valid CSS