kinder- en jeugdpsychiatrie
Facharztpraxis
Kinder- und Jugendpsychiatrie - Psychotherapie - Naturheilkunde
Dr. med. Katrin Edelmann
Contact Routebeschrijving Impressum Deutsch English

Oorzaken voor de symptomen van baby's, peuters en kleuters

moeder en kind

Om een juist beeld van de mogelijke samenhang te geven, leggen we hieronder een paar typische oorzaak-correlaties bij symptomen van baby´s, peuters en kleuters uit. Deze kunnen overigens ook op latere leeftijd als stoornisfactor optreden.

Mogelijke gevolgen bij een normale geboorte

De schedel van een baby kan goed tegen de belasting bij een normale geboorte. Door de druk en de belasting ontstaat er een kegelvormige verschuiving van de schedel, die vervolgens over het algemeen weer zijn oorspronkelijke vorm terugkrijgt. Toch kunnen er tijdens een normale geboorte bloeduitstortingen, verstuikingen en irritaties bij de hersenzenuwen, de vezels, het schedelbot en bij de wervelzuil ontstaan. Deze kunnen tot langdurige stoornissen in de motoriek, waarneming en in het psychisch welbevinden van de baby, peuter of kleuter leiden. Deze klachten kunnen vaak verholpen of ten minste verminderd worden door een zachte en doelgerichte osteopathische en / of craniosacraal-therapeutische behandeling.

Bij een vroeggeboorte

Omdat te vroeg geboren baby´s vaak een tijdje machinaal beademt worden, kunnen er kleine beschadigingen in het gebied van de vertakking van de longen ontstaan, die bijvoorbeeld door een osteopathische behandeling genezen kunnen worden. Vaak ontstaan er ook kleine beschadigingen in het gebied van het achterhoofd omdat de baarmoederhals van de moeder door de vroege geboorte vaak meer gespannen was. Ook daarbij kan zowel de osteopathie als ook de craniosacraal-therapie ervoor zorgen, dat de structurele klachten verdwijnen. Vaak is de psychische belasting van het te vroeg geboren kind door de medische behandelingen in het ziekenhuis zwaar. Daarbij komt ook de tijdelijke scheiding van de moeder en de zorgen van de ouders, die wederom invloed hebben op de baby. Zowel een begeleiding van de moeder of beide ouders en eventueel een homeopathische behandelingen net als ook een craniosacraal-behandeling kunnen hierbij effectief zijn.

Geboorte door middel van vacuümextractie

Door middel van een vacuümextractor wordt er heel hard aan de schedel getrokken, wat tot een stressbelasting van het kraakbeen en het daaronder liggend membranensysteem kan leiden. Vaak leidt het ook tot kleine bloeduitstortingen op de plek waar de vacuümextractor heeft getrokken. Daarom raden we na een vacuümextractie bij alle baby´s een onderzoek en een behandeling door onze osteopaat en eventueel ook een craniosacraal-therapie aan.

Geboorte door middel van een tangverlossing

Hierbij wordt bij de geboorte gelijktijdig met de weeën het hoofd van het kind met twee grote lepels uit het geboortekanaal naar buiten getrokken. Dit leidt tot een grote druk op de zijkant van de schedel en er kunnen kleine bloeduitstortingen ontstaan. Dit kan tot structurele functiestoornissen bij de halswervelzuil en de schedelbasis en ook bij de gezichtszenuwen leiden. Dit kan door osteopathie en craniosacraal-therapie effectief behandeld worden.

KISS-Syndroom

Dit is een symmetriestoornis van het halsgewricht die een verkeerde houding van de wervelkolom veroorzaakt. Mogelijk symptomen hiervoor kunnen een eenzijdige lichaamshouding, het scheef houden van het hoofd, een gevoeligheid bij de nek en slaapstoornissen. Vermoedelijk bestaat er een samenhang met buikpijn in de eerste drie maanden, constant schreeuwen, een neiging tot hyperactief gedrag en hoofdpijn. De craniosacraal-therapie en de osteopathie zijn ook hierbij effectieve behandelingsmethoden. 
Voor baby's:
Osteopathie Craniosaacral Therapie Oorzaken
 
© 2008-2018 Dr. Edelmann - URI: http://www.ganzheitliche-kindertherapie.de/nl/babys-oorzaken.php

osteopathie - craniosacraal therapie - energetische psychotherapie - kinesiologie
familietherapie - familieopstelling - individuele therapie - groepstherapie - ouderbegeleiding - oudercursussen
intelligentietest - deelprestatieproblemen - motoriek en fijnmotoriek - emotionele diagnostiek - gedrag


Valid XHMTL Valid CSS